Nieuwsbrief 2016 – 11
VvE Van Vollenhovenlaan Hoog

Afronding van de werkzaamheden:
De afgelopen week zijn de houten kozijnen in het noordelijk trappenhuis geschilderd.
Ook zijn naden en kieren bij de kozijnen en vloeren afgekit. Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk nog vóór de Kerst helemaal klaar zijn. Daarmee komt een einde aan een lange periode van groot onderhoud: vanaf voorjaar 2016 tot nu, totaal bijna zeven maanden.
Deze lange periode is iedereen zwaar gevallen. In vorige nieuwsbrieven hebben we uitgelegd waarom het allemaal zo lang heeft geduurd. Het weer was een belangrijke factor, en er werd veel meer beton- en houtrot aangetroffen dan we hadden ingeschat.
Maar het eindresultaat mag er zijn. Wij hebben een deel van het verval aan ons complex kunnen stoppen en kunnen onze blik gaan richten op de klussen, die nog op ons liggen te wachten.
 
Dankzegging bestuur:
Het bestuur wil de volgende partijen met name bedanken voor het behalen van de mooie resultaten:
In de eerste plaats de firma C en C Schilderwerken BV. voor hun professionele inzet. De samenwerking is prettig en zeer nuttig geweest. De directeur, Cees Heij, noemen we met name. We hebben goede afspraken kunnen maken en Cees heeft er steeds voor gezorgd, dat een goede kwaliteit is geleverd. Bovendien heeft hij prima meegedacht om steeds de beste oplossingen te vinden.
Vervolgens onze beheerder, de firma VP&A de bouwkundige Willem van Kampen, had formeel geen rol bij het toezicht op de werkzaamheden. Toch kwam hij indien nodig langs en hebben wij steeds ruggespraak met hem kunnen houden.
Ook hebben alle bewoners hun steentje bijgedragen. Zonder uw aanhoudende medewerking zou dit eindresultaat niet zijn bereikt.
 
Dankzegging Cees Heij:
Langs deze weg wil ik, mede namens mijn medewerkers, U allen hartelijk bedanken voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. Daardoor hebben wij met z’n allen een mooi eindresultaat behaald. Een eindresultaat waar wij als uitvoerenden en u als bewoner nog jarenlang plezier aan kunnen beleven.
Cees Heij.
C en C Schilderwerken BV.
-- Luuk Overman VVE van Vollenhovenlaan Hoogbouw Utrecht

Contactgegevens

CenC Schilderwerken
Mophosostraat 19
4105 GC Culemborg
 0345 52 02 16

Wat wij doen

 • Schilderwerk
 • Onderhoud
 • Anti-graffitibehandeling
 • Trespareiniging
 • Glasbewassing
 • Belettering
 • Aluminium puien conserveren
 • Voegwerk herstellen
 • Dilitatievoegen herstellen
 • Hydrofoberen
 • Enkel, dubbel glas plaatsen
 • Totaal gevelonderhoud
 • Vogelwering
 • Hang- en sluitwerk